Välkommen till Envirum

Envirum är ett Lundabaserat kunskapsföretag. Vi arbetar med systemlösningar inom biogasområdet med särskilt fokus på lantbruksrelaterade biogassystem.

Vår affärsidé är att omsätta dagsaktuell forskning i praktiken för att tillsammans med våra kunder bygga långsiktigt hållbara biogassystem ur ett ekonomisk-, tekniskt och inte minst ur ett miljöperspektiv.

Våra kunder är bland annat;

  • Avfallsbolag
  • Branschorganisationer
  • Energibolag
  • Lantbruksföretag

Vårt nära samarbete med Lunds Universitet ger oss också möjlighet att initiera och förankra mer långsiktiga forskningsprojekt.