V?lkommen till Envirum

Envirum ?r ett Lundabaserat kunskapsf?retag. Vi arbetar med systeml?sningar inom biogasomr?det med s?rskilt fokus p? lantbruksrelaterade biogassystem.

V?r aff?rsid¨¦ ?r att oms?tta dagsaktuell forskning i praktiken f?r att tillsammans med v?ra kunder bygga l?ngsiktigt h?llbara biogassystem ur ett ekonomisk-, tekniskt och inte minst ur ett milj?perspektiv.

V?ra kunder ?r bland annat;

  • Avfallsbolag
  • Branschorganisationer
  • Energibolag
  • Lantbruksf?retag

V?rt n?ra samarbete med Lunds Universitet ger oss ocks? m?jlighet att initiera och f?rankra mer l?ngsiktiga forskningsprojekt.